Πλεονεκτήματα του tokenization

10/02/2021

Το Tokenization είναι μια από τις πιο ενδιαφέρουσες επιπτώσεις της τεχνολογίας blockchain.
Αυτή η διαδικασία υπόσχεται να μεταμορφώσει την κοινωνία σε μια πιο υλιστική και εμπορική άποψη, όπου όλοι μπορούν να απολαύσουν και να ανταλλάξουν οποιοδήποτε στοιχείο βασισμένο στην προσφορά και τη ζήτηση.

Ακόμα καλύτερα, η διαμόρφωση blockchain μπορεί να εφαρμοστεί σε σχεδόν οτιδήποτε. Από αγαθά, εταιρικά ακίνητα, τίτλους, ταυτότητες, σπίτια έως όλα τα είδη που εξέρχονται από τη βιομηχανική γραμμή παραγωγής. Βασικά οποιοδήποτε στοιχείο μπορεί να διαγραφεί.

Το Tokenization έχει πολλά οφέλη:

Η διαδικασία διακριτικοποίησης έχει ορισμένα πλεονεκτήματα, όπως:
Σας επιτρέπει να παρουσιάσετε ψηφιακά οποιαδήποτε πτυχή της δραστηριότητας blockchain.
Επιτρέπει την απόλυτη ιχνηλασιμότητα για κάθε αντικείμενο ή στοιχείο που έχει επισημανθεί. < br> Δημιουργεί συστήματα που μπορούν εύκολα να ελεγχθούν πλήρως ή με διακρίσεις, κάτι που διευκολύνει αυτήν την εργασία.
Αύξηση της διαφάνειας και της ασφάλειας των συστημάτων πληροφορικής.
Ανοίγει την πόρτα σε νέα σχήματα, εργασίες και δομές ασφάλειας σε όλους περιοχές.
Αποκεντρώνει τις εσωτερικές διεργασίες με διακριτικό σύστημα, οι οποίες τελικά προσφέρουν περισσότερο έλεγχο, απόρρητο και ασφάλεια.
Μειώνει το κόστος λειτουργίας.
Η τεχνολογία Blockchain ανοίγει αναμφίβολα την πόρτα σε ατελείωτες δυνατότητες που ήταν δύσκολο ή περίπλοκο να επιλυθούν. Αυτός ο μετασχηματισμός ξεκίνησε πρωτίστως από οικονομική άποψη και συνεχίζει να επεκτείνεται.
Το δυναμικό της τεχνολογίας blockchain και του tokenization είναι τεράστιο. Ακόμα και σήμερα, δεν μπορούμε να φανταστούμε τέτοιες δυνατότητες για ένα αποκεντρωμένο και ασφαλές σύστημα.